KONKURS - CHOINKI JEDYNKI

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
„Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Organizatorami Konkursu są:
1. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
2. Polskie Radio
Konkurs trwa do 21 listopada 2022 r. Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych słuchaczy do zaangażowania się w działalność dobroczynną na rzecz podopiecznych Fundacji poprzez przygotowanie prac plastycznych związanych z tematyką Świat Bożego Narodzenia, które po zakwalifikowaniu się do finału (tj. do 20 prac-nagród głównych), wezmą udział w licytacji na antenie Programu 1. Kwota pieniężna zebrana podczas licytacji zasili konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i zostanie przeznaczona: na budowę ośrodka wytchnieniowego dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Ze wszystkich nadesłanych/zgłoszonych scanów lub zdjęć własnoręcznie wykonanych prac plastycznych Jurorzy wybiorą łącznie 20 prac (nagrody główne) i 40 prac (wyróżnienia). Wszystkie wybrane prace plastyczne sukcesywnie będą omawiane na antenie Programu I w godz. 9:00 - 20:00 oraz zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Polskiego Radia. Laureaci będą wymienieni z imienia, wieku oraz miejscowości na antenie Programu I Polskiego Radia.
Do 9 grudnia 2022 r. spośród 60 prac zakwalifikowanych do finału (20 prac nagród głównych, 40 prac wyróżnionych) Dyrekcja Programu I przyzna nagrodę specjalną, która zostanie ogłoszona w najbliższej audycji „Jedynka Dzieciom” po zakończeniu licytacji prac dziecięcych odbywającej się w dniu 10 grudnia 2022r.
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
Praca plastyczna płaska powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice, w formacie A4-A2, przedstawiające „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia” (symbole, emocje), czyli swoje wyobrażenie Świąt. Wszystkie prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 listopada 2022 r. (decyduje data złożenia formularza zgłoszeniowego). Prace nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane do Konkursu;
Regulamin i oświadczenie/zgoda rodziców dostępne w świetlicy szkolnej.
Koordynatorkami konkursu w szkole są:
pani Agnieszka Skrzyńska i p. Monika Żyrek