CHALLENGE ŚWIETLICOWY "JERUSALEMA"

https://sp107krakowpl.sharepoint.com/:v:/s/wszyscy/EWjzzNsqUSFPvterxFAkwNYBNcBzp6dgLmtQCT2om29k5A?e=0lJHUM