ŚWIETLICZAKI NA TROPIE....KOLORÓW ŚWIATA

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Świetliczaki na tropie...kolorów świata"

W roku szkolnym 2022/2023 nasza świetlica bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym w ramach Akademii Świetlicowej - pt. ”Świetliczaki na tropie…kolorów Świata”. W  III edycji projektu uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw flagi olimpijskiej, która symbolizuje poszczególne kontynenty - Europę, Azje, Afrykę, Amerykę i Australię z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów. Autorkami projektu są Joanna Hoffmann (redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”, nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej w Bojszowach) i Paulina Cysak (nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 322 w Warszawie).  Realizacja projektu będzie trwała od września 2022 r. do maja 2023 r.

Cele projektu, opracowane przez organizatorów, to:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Cele dodatkowe, które chcemy osiągnąć w ramach projektu, to:

* wzbogacenie wiedzy na temat wybranych krajów;

* szacunek dla ludzi z innych krajów;

* rozumienie i akceptowanie odmienności ludzi innych narodowości;

* rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności pracy w grupie;

Liczymy na wspaniałą naukę i zabawę!

Koordynatorkami projektu są nauczycielki świetlicy - pani Monika Żyrek i pani Agnieszka Skrzyńska

Opracowała: Agnieszka Skrzyńska