MAGICZNA MOC BAJEK

PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU CZYTELNICZEGO „MAGICZNA MOC BAJEK”

Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni III Edycja Rok szkolny 2021/2022

„Czym chleb dla ciała, tym baśń dla duszy” – tymi słowami można podsumować rolę baśni i bajki w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Baśnie i bajki daję wsparcie, poczucie siły i nadzieję. Są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Przenoszą nas w świat magii, uczą wartości, wskazują co jest dobre a co złe. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości jakie dają bajki wzięliśmy udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” czyli „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”.

Koordynatorkami projektu były nauczycielki świetlicy - pani Monika Żyrek i pani Agnieszka Skrzyńska.

Projekt był realizowany z uczniami klasy 1a i 1c uczęszczających do świetlicy szkolnej. Wzięło w nim udział 37 dzieci. Głównym celem projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych, zwłaszcza wobec osób z niepełnosprawnością. Podczas zajęć zwracano uwagę na przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną. Ważnym celem było także wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa), rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia, a także wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunków polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2021/2022. Aby zrealizować projekt wykonaliśmy określone zadania z ośmiu modułów. Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano zajęcia z ośmiu modułów: szacunek, przyjaźń, tolerancja i akceptacja, dobre maniery i kultura, tradycja, empatia i wrażliwość, piękno i ochrona przyrody, miłość-rodzina-patriotyzm.

Systematycznie obserwowałyśmy zachowania dzieci, prowadziłyśmy bogatą dokumentację fotograficzną, tworzyłyśmy i eksponowałyśmy na gazetkach prace dzieci, prowadziłyśmy rozmowy z dziećmi i rodzicami. Wszystkie działania były na bieżąco zamieszczane Facebooku szkoły.

Podsumowując możemy stwierdzić, iż Projekt „Magiczna moc bajek” przyczynił się do rozwijania u dzieci zainteresowań, kreatywności i twórczego myślenia, wyzwolenia emocji oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynął zdecydowanie na umiejętność współpracy w grupie.

Poprzez analizę treści książek czytanych dzieciom kształtowałyśmy ich postawy społeczne oraz przekazywałyśmy różne wartości moralne. Wyzwalałyśmy wśród dzieci pozytywne emocje oraz wspierałyśmy ich wszechstronny rozwój. Uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię, koncentrację uwagi oraz zdolność twórczego myślenia. Kształtowałyśmy postawę empatii wobec osób niepełnosprawnych i uświadamiałyśmy, że są oni wartościowymi, wspaniałymi ludźmi, którzy tak jak wszyscy chcą się bawić, śmiać i spędzać czas razem z innymi.

Kończąc nasze całoroczne działania w ramach międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna moc bajek” chcemy serdecznie podziękować za współpracę rodzicom uczniów uczestniczących w projekcie. Dziękujemy szczególnie Pani Karolinie Gierowskiej i Pani Agnieszce Cukier za aktywne uczestniczenie w projekcie, bezinteresownie poświęcony czas, udział zajęciach oraz czytanie dzieciom książek.

Koordynatorki projektu:

mgr Agnieszka Skrzyńska

mgr Monika Żyrek