PODSUMOWANIE PROJEKTU KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klas I - V pod nadzorem nauczycieli świetlicy p. Agnieszki Skrzyńskiej i p. Moniki Żyrek brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne” – II edycja.

Organizatorem projektu jest autorka bloga Kreatywne Prace Plastyczne.

Projekt realizowany był od września 2021 r. do maja 2022 r. Jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Głównym założeniem projektu było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw oraz dziecięcej twórczości plastycznej. Powyższe działania twórcze mają wpływ na rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni i uwagi oraz wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności. Organizator projektu zachęca do stosowania w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych.

Udział w projekcie był wspaniałą przygodą, która pozwoliła na swobodną zabawę sztuką oraz poszukiwanie prostych rozwiązań plastycznych, które dają niepowtarzalne efekty. Uczniowie chętnie podejmowali kolejne wyzwania, a odejście od "gotowców" i szablonów rozbudzało kreatywność dzieci. Mnóstwo zabawy i zachwytu nad efektami własnych działań towarzyszyło nam na każdych zajęciach. Podczas procesu tworzenia uczniowie doskonalili się w samodzielności, rozwijali poczucie estetyki, twórcze myślenie, a także zdolności manualne. Atrakcyjna dla uczniów była dowolność, jaką wszyscy mieli podczas procesu tworzenia. Dzieci były pod dużym wrażeniem możliwości, jakie stwarzają niektóre techniki plastyczne. Udział w projekcie stał się inspiracją do prowadzenia kreatywnych i ciekawych zajęć.

Dziękujemy autorce bloga „Kreatywne Prace Plastyczne” - Pani Beacie, za wspaniałe inspiracje oraz umożliwienie promowania sztuki naszych uczniów.

Patronami projektu byli:

Czasopismo „Świetlica w szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Koordynatorkami projektu były:

mgr Agnieszka Skrzyńska

mgr Monika Żyrek

 

opracowała: Agnieszka Skrzyńska