KONKURS RODZINNY

Jesienne dekoracje *.* na Pomysły - Zszywka.pl

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS RODZINNY

Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów klas I – VIII, rodzeństwo, rodziców, dziadków do udziału w Ogólnoszkolnym Konkursie Rodzinnym

„Dekoracja jesienna” 

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator - świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

Cele konkursu –

< wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie pracy;

< rozwijanie i prezentacja twórczości artystycznej;

< rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne;

< odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;

< budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

< rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości;

Format prac – dowolny

Technika – dowolna

Kryteria oceny -

– pomysłowość, kreatywność

– walory artystyczne

– estetyka, staranność wykonania

Uczestnicy – uczniowie szkoły wraz z rodzinami

Zasady konkursu:

 1. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 3. Każda praca powinna zostać podpisana: imieniem i nazwiskiem autorów, klasa i wiek ucznia, nazwa konkursu. (załącznik nr 1)
 4. I kategoria: klasy I-IV oraz II kategoria: klasy V-VIII wraz z rodzinami.
 5. Na zdobywców 3-ch pierwszych miejsc (w każdej kategorii) czekają atrakcyjne nagrody.

 

Terminarz konkursu:

 1. Termin składania prac na konkurs – w dniach 25 – 27 października 2021 r.                                        Prace należy dostarczyć do  świetlicy szkolnej.
 2. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac będą opublikowane do dnia 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły/ zakładka świetlica oraz na profilu Facebook SP 107.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
  z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Skrzyńska, Monika Żyrek

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!