PASOWANIE NA RADOSNEGO ŚWIETLICZAKA

W dniu 20 października 2021 roku, jak co roku w październiku, w naszej świetlicy szkolnej odbyło się Uroczyste Pasowanie na  Radosnego Świetliczaka, które zostało przygotowane przez nauczycieli świetlicy.

Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków uczniów klas pierwszych, a także rozwinięcie w dzieciach poczucia przynależności do społeczności świetlicowej, kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, integracja grupy, stworzenie w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Na początek pierwszaki z wielką radością zaśpiewali piosenkę „Podajmy sobie ręce”. Uczennice klasy 3 c – Kinga i Nadia - powitały najmłodszych uczniów, a następnie pierwszaki zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w wierszu pt. „W świetlicy”. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny sprawdzian gotowości świetlicowej. Musieli wykazać się odwagą oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczaka. W pierwszej kolejności uczniowie przeszli próbę wiedzy w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że doskonale znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. Testem sprawności była zabawa ruchowa, w której dzieci miały za zadanie jak najdłużej poruszać się z serwetką na głowie w rytm muzyki Mozarta. Na koniec był jeszcze całkiem niełatwy test na znajomość naszej szkoły, z którym nasi wychowankowie wspaniale sobie poradzili. Dzieci poradziły sobie znakomicie z zaliczeniem wszystkich prób, a uśmiechy na ich twarzach świadczyły o tym, że świetnie się bawiły. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było tradycyjne ślubowanie, do którego pierwszaczki przystąpili z należytą powagą i godnością. Została odczytana i powtarzana przez dzieci Rota Świetlika czyli treść ślubowania, która brzmiała następująco:
” Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym,
uśmiechniętym i koleżeńskim.
Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
Dbać o porządek i czystość w świetlicy.
Nigdy nie zapomnę powiedzieć:
Proszę, Przepraszam, Dziękuję                                                                                                                  Dzień dobry i Do Widzenia.
Obiecuję bawić się, uczyć się, odrabiać lekcje,
sprzątać, troszczyć się o świetlicę.
I oczywiście szanować swoje Panie.
Ślubujemy.
 

Po złożonej przysiędze każdy uczeń klasy pierwszej został uroczyście pasowany na świetliczaka przez Panią Dyrektor Katarzynę Madej-Kycia. W dowód przyjęcia do „gromady świetlicowej” uczniowie składali odcisk palca na Akcie Ślubowania. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy npowy "świetlik" otrzymał drobny upominek - niepowtarzalną, imienną przypinkę – odznakę wzorowego świetliczaka oraz symbolicznie coś słodkiego. Ostatnim akcentem uroczystości były oczywiście wspólne pamiątkowe zdjęcia. Wychowawcy świetlicy życzą nowym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości i zadowolenia w życiu świetlicowym.

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska