MAGICZNA MOC BAJEK

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK

W roku szkolnym 2021/2022 nasza świetlica bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”, czyli Bajkowa podróż do krainy wartości  i dziecięcej wyobraźni. Jest to niezwykła inicjatywa, w której biorą udział przedszkola i szkoły z całej Polski, a także polskie placówki oświatowe za granicą. Bardzo ważnym elementem tego projektu jest współpraca z rodzinami uczestniczących w projekcie dzieci, która zakłada wspólne czytanie bajek i baśni w domu po to, aby wzbudzić w dzieciach potrzebę kontaktu z książką. Wspólne czytanie dostarcza bowiem pozytywnych emocji, wpływa na rozwój więzi rodzinnych, daje dziecku poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Projekt „Magiczna Moc Bajek” składa się z ośmiu modułów realizowanych od października 2021 r. do maja 2022 r.                            Honorowymi patronami projektu są: Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawiak, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Burmistrz miasta Jasła, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Oswoić Los, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, Centrum Bajki w Pacanowie, Reksio Fundacja im. Heleny i Lechosława Marszałków, Bliżej Przedszkola.

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2021/09/Miedzynarodowy-Projekt-Czytelniczy-MAGICZNA-MOC-BAJEK-_-REGULAMIN-2021-2022.pdf link do regulaminu projektu

Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci, rozpowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych, przekazywanie wartości moralnych oraz uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną

We wrześniu nauczycielki świetlicy – p. Agnieszka Skrzyńska i p. Monika Żyrek wprowadziły dzieci do realizacji projektu, ucząc przewodniej piosenki „Magiczna moc bajek”, wykonując naszego „Bajkowego przyjaciela” – kukiełkę Pyzę, która będzie towarzyszyła dzieciom podczas magicznej podróży do świata wartości oraz aranżując „Kącik Projektowy”. Nasze działania można będzie śledzić na stronie projektu https://www.facebook.com/groups/488002891977381

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska