Konkurs !! Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

Człowiek nie może żyć bez miłości.

Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.

Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,

rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.

Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują:

zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Św. Jan Paweł II

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

organizowany przez Szkołę Podstawową w Brzostówcu z okazji 100 urodzin WIELKIEGO POLAKA

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Brzostówcu.

Koordynatorem - Artur Musiejuk, katecheta.

Honorowy patronat : Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski; ks. kan. Krzysztof Pawelec - Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim; Waldemar Potęga - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostówcu.

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Cele konkursu:

Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.

Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.

Założenia konkursu:

Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.

Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.

Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).

Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

Zasady uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych z terenu całej Polski.

Każda szkoła może przysłać lub osobiście dostarczyć po trzy prace z każdej kategorii wiekowej w formacie A3 (organizator zachęca do przeprowadzenia etapu szkolnego we własnym zakresie) na adres: Szkoła Podstawowa w Brzostówcu, Brzostówiec 72, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY, Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży. Będą oceniane tylko prace indywidualne. Nie będą oceniane prace zbiorowe lub uszkodzone (prośba o zabezpieczenie prac podczas wysyłki).

Kategorie wiekowe i technika wykonania:

Klasa I - III (rysunek, malarstwo - dowolna technika, wydzieranka).

Klasa IV - VI (rysunek, malarstwo - dowolna technika , płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie).

Klasa VII - VIII (malarstwo, płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie, witraż - dowolny materiał).

Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko autora,

– klasa, technika wykonania pracy,

– pełna nazwa szkoły, telefon i email,

– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

– oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Nowy termin nadsyłania/dostarczania prac upływa 2 października 2020r.

O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizator powiadomi telefonicznie i na stronie facebooka szkoły do dnia 12 października 2020.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2020 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Brzostówcu*.

* Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizator powiadomi telefonicznie i na stronie facebooka szkoły do dnia 14 maja 2020.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2020 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Brzostówcu*.

* Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

Do szkolnego etapu konkursu zgłosiło się 8 dzieci z klas 1-3. Pod opieką nauczycielek świetlicy uczennice (były to same dziewczynki) wykonały oryginalne, bardzo ładne prace konkursowe przedstawiające papieża Jana Pawła II z nauką oraz przesłaniem dla dzieci i młodzieży. Temat konkursu i jego wykonanie wcale nie było łatwym zadaniem dla tak małych dzieci. Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II jest dla nich znana tylko z przekazów, mediów, literatury. Cieszymy sie, że nasze świetliczaki podjęły wyzwanie i tym bardziej im gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie. Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu ogólnopolskiego zostały wysłane 3 prace (Marta J. kl. 2 a, Milenka W. kl. 3 b, Dorotka G. kl. 3 b).

Życzymy dziewczynkom  powodzenia i szczęścia w finale konkursu!

   

Opracowała: A. Skrzyńska