Projekt „Ekologia. Klimatyczna klasa” - „Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce?”

Dnia 14 stycznia 2020r.   uczniowie klasy 3 b wzięli udział w kolejnych zajęciach programu „Klimatyczna klasa” Fundacji Uniwersytet Dzieci w Krakowie. Zajęcia zawierały w zasadzie dwa tematy: „ Jak codziennie wpływamy na klimat?” oraz „Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce?”. Lekcja była bardzo kreatywna i edukacyjna. Rozmawialiśmy o tym, co każdy z nas na co dzień może zrobić dla środowiska i dlaczego wspólne działania są tak ważne dla jego ochrony. Wstępem do tematu, tradycyjnie, był krótki film – wykład, w którym dr inż. Dawid Bedla opowiedział o możliwościach wpływania na klimat w naszych codziennych decyzjach i wyborach. Niezwykle ciekawy i emocjonujący był eksperyment z prawdziwym lodem udzielający nam odpowiedzi na pytanie „Dlaczego lodowce topnieją?”. Doświadczenie pokazało, że lodowce naturalnie topnieją wolniej niż pod wpływem działalności człowieka. Ta działalność człowieka to nasze codzienne zachowania . Codziennie, jeżdżąc samochodem, kupując różne towary, których produkcja zużywa energię i emituje dwutlenek węgla do atmosfery. Korzystając z takich zasobów jak energia cieplna czy woda wpływamy na klimat, a dokładniej przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. Globalne ocieplenie powoduje natomiast m. in. topnienie lodowców. To właśnie temu służyła kolejna aktywność podczas zajęć. Była praca grupowa polegająca na zaprojektowaniu makiet domów przyjaznych środowisku. Uczniowie wykazali się niesamowitą pomysłowością i zastosowali różnorodne rozwiązania, aby dom poprzez urządzenia, sprzęty, zachowania mieszkańców sprzyjał ochronie środowiska, np. kolektory słoneczne, wiatraki, segregację śmieci i wiele innych. Każdy pomysł uczniowie musieli jeszcze uzasadnić, w jaki sposób jest on przyjazny dla środowiska. Zakończenie lekcji stanowiła prezentacja multimedialna pt. „Jak wyglądają topniejące lodowce?”

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska