Projekt „Ekologia. Klimatyczna klasa” Fundacji Uniwersytet Dzieci w Krakowie – „Dlaczego na Ziemi j

Dnia 10 grudnia br. odbyły się kolejne zajęcia dla klasy 3 b projektu ekologicznego „Klimatyczna klasa” pod hasłem „Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?” Wprowadzeniem do zajęć była rozmowa z uczniami na temat pogody jaka bywała na Święta Bożego Narodzenia dawniej, a jaka zdarza się w ostatnie lata. Zajęcia rozpoczęły się od projekcji filmu – krótkiego wykładu naukowca dr Danuty Idzikowskiej. Wprowadzone i wyjaśnione zostało rozróżnienie pomiędzy pogodą a klimatem. Wprowadzone zostały pojęcia takie jak dwutlenek węgla czy atmosfera. Odpowiedzią na pytanie: „Jak zatrzymać zmiany klimatyczne?” była prezentacja multimedialna, dzięki której uczniowie dowiedzieli się, że jednym ze sztucznych źródeł emisji dwutlenku węgla, jest spalanie paliw kopalnych. Urozmaiceniem zajęć były ciekawe zabawy ruchowe i doświadczenia. Dzięki zabawie „Jak w atmosferze wędrują promienie słoneczne?” dzieci mogły przekonać się, jaką drogę pokonuje promieniowanie słoneczne. Zabawa z chustą animacyjną sprawiła, że wszystkie dzieci mogły poczuć się jak Ziemia. Doświadczyły przy tym, co dzieje się z Ziemią, kiedy otacza ją coraz więcej gazów cieplarnianych, znajdujących się w atmosferze. Przeprowadzenie doświadczenia z termometrami, unaoczniło dzieciom mechanizm efektu cieplarnianego.

Po zajęciach uczniowie dokładnie wiedzą i rozumieją, że w naszych domach nie wszystkie urządzenia elektryczne muszą być cały czas podłączone do prądu i pobierać energie elektryczną. Obiecały zadbać o naszą planetę. Ważny jest każdy mały krok w tym kierunku. Wszyscy mamy wpływ na klimat. Jednym ze sposobów będzie zaproponowanie domownikom wspólne dbanie o zmniejszenie zużycia traconej energii.

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska