Mikołajki już blisko...

Mikołajki już blisko..

6 grudnia – jak dobrze wiecie
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie.
I każde dziecko prezent dostanie.

W polskim kalendarzu zapisany jest dzień, który niesie wiele radości, zabawy i upominków – to dzień 6 grudnia tzw. Mikołajki. Wpisał się on również w tradycje naszej świetlicy. Od dłuższego czasu dzieci przygotowywały się na ten dzień. Pisały listy do Świętego Mikołaja, tworzyły jego różnorodne podobizny i symbole, uczyły się piosenek, wierszyków oraz słuchały wielu opowieści o Świętym Mikołaju. Wreszcie nadszedł ten dzień… 6 grudnia. Wprawdzie Święty Mikołaj nie przybył do nas osobiście, ale dostarczył wspaniałe prezenty. Radości było wiele… Szkoda, że następne mikołajki dopiero za rok.

Opracowanie: A.Skrzyńska