Nauka zdalna 3-7.01.2022

Zgodnie z wiadomością przesłaną przez wychowawców,przez dziennik elektorniczny do wszystkich rodziców w dniu 15.12.2021, dniami nauki zdalnej są:

3.01.2022 (poniedziałek)

4.01.2022 (wtorek

)5.01.2022 (środa)

7.01.2022 (piątek)

Przypominamy, że w przypadku zdalnej nauki, analogicznie do roku ubiegłego dni wolne od zajęć dydaktycznych stają się dniami lekcyjnymi.