KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły mają możliwość udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne” II edycja. Nauczycielami koordynującymi i czuwającymi nad przebiegiem projektu są: pani Agnieszka Skrzyńska i pani Monika Żyrek.

Celem projektu jest:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie rozwoju kreatywności dzieci/uczniów poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granica.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Patronami projektu są:

Czasopismo "Świetlica w Szkole" - dwumiesięcznik dla nauczycieli

Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli

PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła Podstawowa - portal dla nauczycieli

Regulamin projektu dostępny pod linkiem:

http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2021/06/miedzynarodowy-projekt-edukacyjny.html

O wszystkich działaniach, postępach i osiągnięciach na poszczególnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco. Można obserwować nasze poczynania na stronie projektu pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska