WYNIKI KONKURSU "LAPBOOK Z IMPETEM"

Miło nam poinformować o satysfakcjonujących wynikach Ogólnopolskiego Konkursu "Lapbook z imPETem" organizowanego w ramach realizowanego projektu "Działaj z imPETem". Zdobyliśmy wyróżnienie!!! Nasza praca i wysiłek włożone  w wykonanie pięknego lapbooka  oraz zangażowanie w głosowaniu zostały wysoko ocenione i dowartościowane.  W wielką dumą ogłaszamy nasz sukces, gdyż spośród 219 szkół z całej Polski zajęliśmy 5-te miejsce z tytułem wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie  i wsparcie. 

Opracowała: A. Skrzyńska