"Działaj z imPETem!"

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół "Działaj z imPETem!". Jest to działanie edukacyjne długofalowe z zakresu edukacji ekologicznej. Kampania społeczno- ekologiczna „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację Polaków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET, które są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych oraz ich recyklingu. Bez edukacji nie ma segregacji. Bez segregacji nie ma recyklingu. Bez recyklingu nie ma pięknej planety.

We wrześniu odbyły się zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę segregacji odpadów oraz recyklingu butelek PET. Głównym celem zajęć było poznanie/utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Na zakończenie zajęć uczniowie odbyli wirtualny spacer wewnątrz ŚMIECIArki Mieci oraz wyrazili chęć udziału w dodatkowym konkursie na: hasło zachęcające do odwiedzenia Mieci.                                                                                    

Nasze działania oparte będą na 6 kartach edukacyjnych z zadaniami (jedna karta na każdy miesiąc), które będą umieszczane w specjalnie przygotowanym w tym celu kąciku na korytarzu przy głównym wejściu do szkoły.

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone w ramach zajęć świetlicowych oraz w oddziałach klasowych. W marcu przystąpimy do ogólnopolskiego konkursu, polegającego na wykonaniu lapbooka przedstawiający świat segregacji butelek PET. Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród naszych uczniów, ale także ich rodzin. Zachęcamy do śledzenia kampanii „Działaj z imPETem!” na Facebooku (www.facebook.com/dzialajzimpetem), gdzie na bieżąco informujemy o konkursach, eventach i innych naszych działaniach. Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty, a patronami medialnymi w tym roku zostały Polsat Jim Jam oraz Radio Kolor. Więcej szczegółów, regulamin konkursu i programu dostępne są na stronie www.dzialajzimpetem.pl

opracowanie: A. Skrzyńska