Pasowanie na świetliczaka

Dnia 14 października 2020 r. odbyło się w naszej świetlicy pasowanie na Świetliczaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczestników zabawy, czyli naszych najmłodszych uczniów – pierwszoklasistów. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenia w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki musiały wykazać się szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczaka. W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. W ostatniej konkurencji kandydaci wykazywali się umiejętnościami w próbie wygimnastykowanego języka. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie.

Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania, gdzie złożyli uroczystą przysięgę która brzmiała:
Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym,
uśmiechniętym i koleżeńskim.
Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
Dbać o porządek i czystość w świetlicy.
Nigdy nie zapomnę powiedzieć:
Dzień Dobry, Przepraszam, Dziękuję Do Widzenia .
Obiecuję bawić się, uczyć się, odrabiać lekcje,
sprzątać, troszczyć się o świetlicę.
I oczywiście kochać swoje Panie.
Ślubujemy.

Na pamiątkę każde dziecko otrzymało zamówiony na tę okazję wyjątkowy, imienny medal Świetliczaka. Nauczyciele świetlicy życzą nowym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.

Opracowała: Agnieszka Skrzyńska