Projekt „Ekologia. Klimatyczna klasa” Fundacji Uniwersytet Dzieci w Krakowie

„Jak z butelek powstają bluzy polarowe?”

We wtorek, dnia 18 lutego 2020r., uczniowie z klasy 3 b wzięli udział w kolejnych zajęciach programu „Klimatyczna klasa” prowadzonych przez p. Agnieszkę Skrzyńską. Wprowadzeniem do tematu lekcji był krótki film z udziałem dr inż. Sławomira Kasińskiego z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM w Olsztynie o wpływie śmieci na zmiany klimatyczne. Po projekcji uczniowie odpowiedzieli na wiele pytań., np.: Ile śmieci produkuje człowiek? W jaki sposób śmieci wpływają na środowisko i jak można mu pomóc? Dlaczego warto segregować śmieci? Dzieci doskonale poradzili sobie z zadaniem praktycznym, w którym mieli posegregować śmieci i połączyć różnorodne odpady z odpowiednim kontenerem. Następne zadanie miało na celu uświadomienie uczniom, z czego zrobione jest wiele przedmiotów codziennego użytku i jak wiele z nich powstaje w procesie recyklingu. Uczniowie zastanawiali się z czego zostały wykonane zgromadzone na stole i zaprezentowane im różne przedmioty, np.: butelka, słoik, zeszyt, słomka, kubek, banknot, plastikowe torebki, warzywa, owoce, polarowa bluza i inne. Głównym zadaniem było stworzenie nowych produktów z odpadów. Inspiracje i przykłady produktów recyklingowych można było odnaleźć w ciekawej prezentacji multimedialnej. Przeprowadzone zajęcia znacznie zwiększyły świadomość dzieci na potrzebę recyklingu.

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska