Patroni roku 2022

Sejm RP ustanowił patronów roku 2022 , są nimi:

Józef Wybicki- autor słów polskiego hymnu. W tym roku przypada  275 rocznica jego urodzin, 200 rocznica śmierci oraz 95. rocznica ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym, a także 225 rocznica napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.

Maria Konopnicka- polska pisarka, tłumaczka, poetka. W maju 2022 r. przypada 180. rocznica  jej urodzin. Sejm uhonorował Marię Konopnicką za dokonania "przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej."-czytamy w uchwale.

Sejm zdecydował również o uhonorowniu pedagog Marii Grzegorzewskiej w setną rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, pisarza Józefa Mackiewicza, Ignacego Łukasiewicza w 200 setną rocznicę urodzin  oraz himalaistkę Wanda Rutkiewicz w 30. rocznicę śmierci.

Epoka- Romantyzm Polski będzie patronować rokowi 2022.Przypada wtedy 200 rocznica ukazania się zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza