4 b i resuscytacja :)

7 grudnia 2013 klasa 4b wraz z wychowawczynią p. Eweliną Korkosz  uczestniczyła w kursie prowadzonym  przez Polską Radę Resuscytacji. Grupa odbyła  5 godzinne warsztaty, do których  przygotowywała się już na lekcji  wychowawczej prowadzonej przez  panią Dorotę Sobczyk- mamę Stasia, główną organizatorkę szkolenia. Po zapoznaniu się  z teorią  zespół wyruszył  do siedziby Polskiej Rady Resuscytacji na ul Radziwiłłowską 4.
Po miłym przywitaniu i krótkim wykładzie dzieci otrzymały identyfikatory i rozpoczęły zajęcia praktyczne w 6-osobowych zespołach.
Każdy z uczestników odegrał kilka scenek, podczas których na fantomie wykonywał krok po kroku RKO (resuscytację krążeniowo-oddechową) z dostępem do AED bądź bez jego użycia. Uczniowie nauczyli się również pozycji bocznej-bezpiecznej, ćwicząc ją na instruktorach i kolegach.
Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, otrzymując certyfikaty ważne w całej Unii Europejskiej, a co najważniejsze posiadają  wiadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

img_7147 img_7168

img_7328 img_8059

 img_8148 img_8137