Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 25 kwietnia 2019 r. na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl

Szczeółowe informacje dot. zasad rekrutacji znajdują się na Portalu Edukacyjnym link