Spotkanie informacyjne - klasy I

 

Zapraszamy Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów na spotkanie informacyjne w dniu

20 czerwca 2023 – wtorek – o godz. 17.30

Ze względów organizacyjnych w spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun ucznia.

Prosimy o nieprzyprowadzanie na spotkanie dzieci.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy (parter).