Rozpoczęcie roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 

Klasy 1        godz. 11.00  sala gimnastyczna
Klasy 2 - 3   godz. 9.00 spotkanie z wychowawcami
Klasy 4 - 8   godz. 9.30 sala gimnastyczna

 

Karta zapisu do świetlicy szkolnej wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów (pdf)

pocztek