Odbiór wyników egzaminu.

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty będą wydawane

w dniu 31.07.2020 (piątek)

przy wejściu głównym do szkoły wg następującego harmonogramu:

8.00 - 8.30 - klasa 8 a

8.45 - 9.15 - klas 8 b

9.30 - 10.00 - klasa 8 c

Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic.

Wejście na teren szkoły wyłącznie w maseczkach.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej