Terminy spotkań z rodzicami

 

12 września zebrania
17 pażdziernika zebrania/środa otwarta*
21 listopada zebrania/środa otwarta*
19 grudnia zebrania/środa otwarta*
 9 stycznia zebranie
27 lutego zebrania/środa otwarta*
27 marca zebrania/środa otwarta*
24 kwietnia zebrania/środa otwarta*
29 maja zebranie

terminarz

*wg ustaleń wychowawców.

Środy otwarte to dni w których wszyscy nauczyciele dyżurują w godz. 1700 – 1900.

Środy zebraniowe:

Wychowawcy klas I - III zebrania w godz. 1630 – 1900.

Wychowawcy klas IV-VI: zebrania w godz. 1630 – 1800,  do dyspozycji rodziców do godz. 1900.

Nauczyciele bez wychowawstw: od godz. 1700 – 1900.