Dane o jakości powietrza w Krakowie

Informacje z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa są dostępne na stronie WIOŚ Kraków: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/148-57-46-1723-1752-1747/dzienny

Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie Centrum Zarządzania  Kryzysowego Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46154