Dane o jakości powietrza w Krakowie

Informacje z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa są dostępne na stronie: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/

Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie Centrum Zarządzania  Kryzysowego Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46154