Ubezpieczenie uczniów 2018/19

Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW  są dobrowolne.  Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW  jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

W naszej szkole od wielu lat korzystamy z usług Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia uczniów. Wybór uzasadniamy faktem braku zastrzeżeń ze strony rodziców w zakresie wypłaty odszkodowań. Ofeta firmy uwzględnia także możłiwość objęcia ubezpieczeniem uczniów z rodzin najbiedniejszych, którzy nie mieliby możłiwości ochrony ze względu na złą sytuację materialną.

Oferta ubezpieczeniowa.

 

obraz1