Ubezpieczenie uczniów 2023/24

Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW  są dobrowolne.  Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW  jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

W bieżącym roku korzystamy z firmy InterRisk.

Ubezpieczenie obejmuje okres 1.09.2023 do 31.08.2024 r.

Oferta ubezpieczeniowa.

W celu zgłoszenia szkody należy wejść na stronę:

http://www.ubezpieczeniwszkole.pl/

wybrać ikonę InterRisk
zostaniemy przekierowani na stronę gdzie znajdują się informacje jak zgłosić szkodę (ulotka i druk zgłoszenia).

W sprawie uzykania numeru polisy nalezy skontaktowć się ze szkolnym sekretariatem tel. 12 6330714