Duplikaty legitymacji i świadectw.

OPŁATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

 Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się:

- pisemny wniosek – do pobrania na stronie szkoły

- aktualne zdjęcie format 30x42 mm

- dowód wpłaty na kwotę 9, 00 zł.

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

- roku ukończenia szkoły / klasy.

- dowód wpłaty na kwotę 26, 00 zł.

Nr konta: 60 1020 2892 0000 5602 0590 7060

 word  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania

Zgodnie z art. 26, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, Nr 97, poz. 624 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)