Kalendarz roku szkolnego

kalendarz

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 1 września 2021

Zimowa przerwa świąteczna  - 23-31 grudnia 2021

Ferie zimowe -   17-28 stycznia  2022

Wiosenna przerwa świąteczna - 14-19 kwietnia 2022

 Zakończenie roku szkolnego - 24 czerwca 2022

 I okres  - 1.09.2021 - 31.01.2022

II okres  - 1.02.2022 - 24.06.2022

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - ustalone po konsultacji z Radą Rodziców*

  • 2 listopada 2021 (wtorek)
  • 12 listopada 2021 (piątek)
  • 7 stycznia 2022 ( piątek) - zmiana
  • 2 maja 2022 (poniedziałek)
  • 24, 25, 26 maja 2022 (wtorek, środa, czwartek) - dla uczniów klas 1-7
  • 17 czerwca 2022 (piątek)

W przypadku nauki zdalnej dzień bez zajęć dydaktycznych staje się dniem zajęć lekcyjnych. Informacje o zmianie będą dodatkowo przekazywane przez wychowawców.

* W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-III w świetlicy w godzinach 7:00 do 15:00, a dla uczniów klas IV-VIII w godzinach odpowiadających podzialowi godzin w danym dniu. Obecność dziecka w tym dniu w szkole należy wcześniej zgłosić wychowawcy klasy na piśmie.

W związku z pandemią, decyzje dotyczące opieki świetlicowej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych uzależnione będą od aktualnej sytuacji.