Akcje charytatywne

Regulamin szkolnego wolontariatu (pdf)

1) Szkoła kupuje szkołę

Największa od 20 lat klęska suszy zabija miliony ludzi w Rogu Afryki. Wasi równieśnicy cierpią z powodu braku dostępu do wody, żywności i braku możliwości chodzenia do szkoły. Nasza szkoła nie pozostaje obojętna wobec cierpienia dzieci. Odpowiadając na apel UNICEF przez cały rok szkolny będziemy zbierać fundusze na zakup wyposażenia szkół w Afryce. Koszt wyposażenia jednej szkoły to 682, 45zł.

Twoja złotówka ofiarowana dzieciom w Afryce umożliwi im dostęp do edukacji i zapewni szczęśliwsze dzieciństwo!

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów i rodziców w styczniu udało nam się ufundować szkołę. Dziękujemy! zobacz certyfikat

Więcej informacji na www.prezentybezpudla.pl

2) Hospicjum św. Łazarza –  Pola Nadziei zonkil

Pola Nadziei to organizowana od wielu lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki  dla osób terminalnie chorych, którą od 26 lat prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Chorych  "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie.

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w tej akcji w ramach działań Szkolnej Rady Uczniowskiej. W latach poprzednich każdy zainteresowany uczeń mógł zakupić cebulki żonkili i własnoręcznie je posadzić na terenie otaczającym szkołę. Kwiaty cieszą nasze oczy wiosną, upiększając trawnik przed wejściem do szkoły. W obecnym roku szkolnym będziemy zbierać datki na rzecz hospicjum, a żonkile - papierowe - ozdobiły tablice na poszczególnych piętrach naszej szkoły. 
Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.
Dochód z akcji w roku szkolnym 2018/2019 wyniósł 1195 zł.

Więcej informacji o akcji: http://www.polanadziei.pl/

3) Fundacja osób niepełnosprawnych Pomóż i Ty – kalendarzyki

Co roku na terenie naszej szkoły sprzedajemy kalendarzyki - cegiełki. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na pomoc w leczeniu naszych rówieśników.

Fundacja Pomóż i Ty