Plan pracy SRU

I. ORGANIZACJA SAMORZĄDU

 • Przeprowadzenie wyborów do S.R.U.
 • Opracowanie planu pracy 
 • Współdziałanie z dyrekcją szkoły i nauczycielam


II. WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCHsamorzd

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na ucznia
 • Święto Niepodległości
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Święto Konstytucji

III.   AKCJE ORGANIZOWANE NA TERENIE SZKOŁY

 • Kolorowy dzień
 • Zakładka dla pierwszaka
 • Szkolny dzień życzliwości
 • Kiermasz bożonarodzeniowy
 • Poczta walentynkowa
 • Zbiórka makulatury
 • Tygodnie edukacyjne

 

IV. WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PORZĄDEK W SZKOLE I POZA JEJ TERENEM

 • Rozwiązywanie konfliktów między uczniami
 • Eliminowanie wulgaryzmów
 • Dbanie o czystość