Klub Szkół UNICEF

Nasza szkoła od ponad 5 lat należy do Klubu Szkól UNICEF. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i edukacyjnych.

20.listopada będziemy obchodzić 30-lecie podpisania Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji ubieramy się na niebiesko- kolor UNICEF'U oraz zapraszamy na uroczysty apel.