JUBILEUSZ 50-LECIA

Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.
Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi.
Christian Schultz

Rok 2015 jest szczególny dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie, ponieważ pięćdziesiąt lat temu placówka przy ulicy Zdrowej 6 została oficjalnie otwarta i naukę w niej rozpoczęli pierwsi uczniowie. Uroczystości z okazji złotego jubileuszu odbyły się  14 października.

Rocznicowe obchody rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele parafialnym. Następnie w murach odświętnie wystrojonej szkoły miała miejsce uroczystość, którą zainaugurowało przemówienie dyrektora placówki pani Urszuli Guzikowskiej. Zaproszenie na to niecodzienne święto przyjęli m. in. pani Małgorzata Choińska Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, pan Jakub Kosek Przewodniczący Rady Dzielnicy IV i Radny Miasta oraz byli dyrektorzy szkoły - pani Krystyna Grabania i pani Sabina Raczek. Szacowni goście w swoich przemówieniach gratulowali naszej szkole pięknego jubileuszu i życzyli kolejnych sukcesów.

Wśród zaproszonych nie zabrakło też absolwentów szkoły: pana Józefa Rostworowskiego, byłego kuratora oświaty, oraz pani Ewy Stadtmüller, pisarki, autorki popularnych książek dla dzieci i młodzieży. Złożyli oni na ręce pani dyrektor gratulacje oraz podzielili się wspomnieniami z czasów szkolnych.

Zebrani goście, rodzice i uczniowie mieli okazję obejrzeć jubileuszową prezentację multimedialną, która stanowiła sentymentalną podróż w czasie, pokazując wydarzenia z życia 107-ki na przestrzeni minionych lat.

Natomiast w jubileuszowym programie artystycznym można było zobaczyć autentyczne sceny i kuplety z Kabaretu „Zielony Balonik" autorstwa Tadeusza Boya Żeleńskiego, parafrazy utworów innych poetów oraz fragmenty scenariuszy szkolnych przedstawień. Zarówno uczniowie, jak i absolwenci, zaprezentowali zgromadzonym swoje talenty recytatorskie, muzyczne oraz taneczne.

Po części oficjalnej i artystycznej, goście zostali zaproszeni do obejrzenia jubileuszowej wystawy pamiątek szkolnych i odwiedzenia szkolnej Jamy Michalika, w której przygotowano poczęstunek.

Rocznica 50-lecia 107-ki stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla zaproszonych gości i grona pedagogicznego była okazją do spotkania oraz wspomnień.