Stołówka

840

Obiady gotowane są na miejscu w szkole i wydawane w godz. 1125 do 1430

Cena karty obiadowej w abonamencie :

 

Listopad 2017r.

21 x 7,50 =157,50  - zestaw

21 x 6,80 = 142,80  - II danie jadlospis

21 x 3,00 = 63,00 - zupa

Grudzień 2017r.

16 x 7,50 = 120,00 - zestaw

16 x 6,80 = 108,80 - II zestaw

16 x 3,00 = 48,00 - zupa

uwaga: zmiana numeru konta

Należność za posiłki uiszczać można gotówką lub przelewem na konto
ING Bank Śląski 10 1050 1445 1000 0091 3127 3345 w terminie do 5-go dnia miesiąca.

Pliki do pobrania:

Ogólne zasady korzystania ze stołówki i regulamin.

Zamówienie na obiady

tel. 884-315-624

FINANSOWANIE OBIADÓW „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jak uzyskać pomoc?
Wnioski o pomoc przyjmowane są w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania rodziny filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Pracownik socjalny przyjmie zgłoszenie i umówi się z rodzicem na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. W trakcie wywiadu ustalone zostanie kryterium dochodowe oraz sytuacja bytowa rodziny. MOPS wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznanej pomocy..