Stołówka

840

Obiady gotowane są na miejscu w szkole i wydawane w godz. 1125 do 1430

Cena karty obiadowej w abonamencie :

Wrzesień 2017 r.

19 x 7,50zł. = 142,50 - zestaw

19 x 6,80 zł.=129,20 -  II danie

19 x 3,00 zł.= 57,00 - zupa

Pażdziernik 2017 r. jadlospis

22 x 7,50 zł.=165,00 -  zestaw

22 x 6,80 zł =149,60 - II danie

22 x 3,00 zl= 66,00 - zupa

uwaga: zmiana numeru konta

Należność za posiłki uiszczać można gotówką lub przelewem na konto
ING Bank Śląski 10 1050 1445 1000 0091 3127 3345 w terminie do 5-go dnia miesiąca.

Pliki do pobrania:

Ogólne zasady korzystania ze stołówki i regulamin.

Zamówienie na obiady

tel. 884-315-624

FINANSOWANIE OBIADÓW „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jak uzyskać pomoc?
Wnioski o pomoc przyjmowane są w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania rodziny filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Pracownik socjalny przyjmie zgłoszenie i umówi się z rodzicem na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. W trakcie wywiadu ustalone zostanie kryterium dochodowe oraz sytuacja bytowa rodziny. MOPS wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznanej pomocy..