Rodzicom

Rodzicom

mającym problemy wychowawcze oferuję pomoc popartą wiedzą i doświadczeniem

oraz  polecam konsultacje z psychologami i logopedami

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
ul. Siewna 23D, Kraków
tel. 12 415 69 68

Zapraszam także do udziału w organizowanych przez PPP Nr 2 warsztatach Szkoły dla Rodziców

GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JĄKAJĄCYCH SIĘ
organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych
ul. Sw. Gertrudy 2, Kraków
tel. 12 422 43 83