Spotkacie mnie Państwo w szkole:

Spotkacie mnie Państwo w szkole:

poniedziałek  10.00 - 11.00
wtorek
 10.30 - 12.30
środa
 14.30 - 15.30
środy otwarte i dni zebrań z rodzicami 16.00 - 19.00
czwartek
 7.30 - 9.00
piątek
10.30 - 12.00