Zajęcia świetlicy szkolnej.

Podczas pobytu na świetlicy szkolnej uczniowie wcale się nie nudzą. Nauczycielki organizują bardzo wiele różnorodnych zajęć: muzycznych, plastyczno-technicznych, sportowych oraz innych edukacyjnych. Podczas pobytu na świetlicy uczniowie rozwijają zainteresowania, bawią się, integrują oraz zdobywają nowe doświadczenia. Przykładem twórczych działań są przepięknie wykonane prace plastyczne najmłodszych uczniów.