Konkurs - Najkulturalniejszy uczeń/uczennica

Dla klas I – III

•    Kulturalnie zwracam się do pracowników szkoły.
•    Jestem koleżeński/koleżeńska.
•    Używam zwrotów grzecznościowych.
•    Przestrzegam ustalonych zasad zachowania obowiązujących w szkole.
•    Jestem zdyscyplinowany/zdyscyplinowana w czasie wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.