kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Konkurs z języka angielskiego!!!

Regulamin konkursu

 Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie języka angielskiego „We’re the Champions”.

 W konkursie uczestniczą uczniowie klas 1-3.

 Cele konkursu:

-         rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci,

-         motywowanie dzieci do uczenia się języka angielskiego,

-         promowanie języka angielskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki,

-         rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,

-         wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.

 Regulamin:

  1. Problematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu języka angielskiego klas 1-3
  2. Zgłoszenia przyjmuje pani Anna Michalik do 18 maja.
  3. Konkurs odbędzie się w drugiej połowie maja (dokładna data będzie podana po skompletowaniu wszystkich zgłoszeń)
  4. Uczestnicy konkursu będą pisemnie rozwiązywać test.
  5. O zwycięstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika za rozwiązanie testu.
  6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o zwycięstwie zadecyduje pisemna dogrywka.
  7. Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy:

-         nauczyciele języka angielskiego

 Partnerzy konkursu:

-         Rada Rodziców

 Nagrody:

-         laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe

UWAGA! WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST NAPISANIE PRZEZ RODZICÓW ZGODY NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE ORAZ TERMINOWE PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU.

 

Podsumowanie innowacji "Bliżej Europy".

21 marca w naszej szkole obchodziliśmy bardzo twórczy i niezwykle interesujący pierwszy dzień wiosny. Uczniowie w ramach zakończenia innowacji pedagogicznej pt. "Bliżej Europy" mogli zapoznać się z kulturą sześciu państw europejskich (Anglii, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Niemiec i Francji). Z tej okazji młodsi uczniowie z klas I-III wspólnie z wychowawcami zorganizowali wspaniałe stragany, na których znalazły się przedmioty symbolizujące dane państwa.

                                  

Uczniowie klas starszych przygotowali występy tematyczne, piosenki oraz mieli okazję degustować symboliczne potrawy z poszczególnych krajów.

                                 

Na korytarzu można było obejrzeć wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły, na temat zabytków poznanych krajów europejskich.

                                

                             Pierwszy dzień wiosny minął w naszej szkole bardzo przyjemnie!!!

 

Konkurs I-III "Kulturalny uczeń" - wymagania do spełnienia.

Kryteria do oceny ucznia w konkursie szkolnym „Najkulturalniejszy uczeń”

Zachowanie ucznia na lekcjach:

-        odpowiednio zachowuje się podczas lekcji,

         (nie je na lekcji, nie przeszkadza i nie rozmawia),

-        koleżeński i pomocny wobec innych, ma właściwy

          stosunek do nauczyciela, wykonywania prac domowych,

-        przygotowuje się do zajęć, ma przybory,

-        nie spóźnia się na zajęcia (5-w semestrze),

-        zachowuje ciszę i porządek w ławce szkolnej.

Zachowanie ucznia podczas przerw w sali i na korytarzu:

-        ma właściwy, kulturalny i koleżeński stosunek
         do rówieśników,

-        dba o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas
         zabaw na korytarzu,

-        używa zwrotów grzecznościowych wobec nauczycieli,
         pracowników szkoły i rówieśników,

-        nie wdaje się w kłótnie, bójki i zwady,

Zachowanie ucznia w świetlicy szkolnej:

-        jest koleżeński wobec rówieśników i pomocny

         wobec młodszych kolegów,

-        stosuje zwroty grzecznościowe wobec innych,

-        chętnie bierze udział w proponowanych zajęciach

         dając dobry przykład młodszym kolegom,

-        z szacunkiem odnosi się do wychowawców świetlicy,

Zachowanie ucznia na stołówce szkolnej:

-        kulturalnie spożywa posiłki,

-        używa odpowiedniego słownictwa i prezentuje
         kulturę osobistą,

-        ma właściwy stosunek do pań z obsługi,

-        kulturalnie zachowuje się przy stole,

   

Dzień otwarty w SP 107

 

W naszej szkole odbyło sie spotkanie, na które zaproszeni zostali rodzice z przyszłymi pierwszoklasistami. Zainteresowani, mogli w tym czasie obejrzeć sale lekcyjne oraz pracownie, a także porozmawiać z nauczycielami uczacymi w klasach I-III i IV-VII. Szkoła przygotowała bogaty repertuar zabaw i zajęć dla dzieci aby miło spędziły tu czas.

                

                                                     Było ciekawie i twórczo!!!

 

Nauka poprzez zajęcia praktyczne i warsztaty.

Uczniowie klas młodszych zdobywają wiedzę oraz rozwijają umiejętności poprzez uczestnictwo
w różnorodnych warsztatach. Ostatnio klasa II uczyła się o Starożytnej Grecji przy okazji zajęć
w Muzeum Archeologicznym.

                                      

                                                        Super zabawa połączona z nauką!!!

   

Strona 1 z 11