kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów.

Co miesiąc nasza szkoła organizuje dzień otwarty dla przedszkolaków. Dzieci, które odwiedzą w tym dniu naszą szkołę mają okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach organizowanych przez nauczycieli. Jest to świetna okazja do zapoznania się z budynkiem, w którym są nowoczesne, piękne sale lekcyjne, toalety, biblioteka, stołówka i inne atrakcje dla najmłodszych.

              

                              Grudniowe zajęcia dla dzieci, które chcą przyjść do naszej szkoły.

                                   Zapraszamy!!!

 

Tydzień integracji.

W naszej szkole został zorganizowany tydzień integracji. Uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w róznorodnych zabawach integracyjnych oraz mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat osób niepełnosprawnych. Przy tej okazji uczniowie przypomnieli sobie, że choroba nie jest już barierą i należy sobie pomagać.

            

            

            

          

         

 

Zajęcia świetlicy szkolnej.

Podczas pobytu na świetlicy szkolnej uczniowie wcale się nie nudzą. Nauczycielki organizują bardzo wiele różnorodnych zajęć: muzycznych, plastyczno-technicznych, sportowych oraz innych edukacyjnych. Podczas pobytu na świetlicy uczniowie rozwijają zainteresowania, bawią się, integrują oraz zdobywają nowe doświadczenia. Przykładem twórczych działań są przepięknie wykonane prace plastyczne najmłodszych uczniów.

                             

   

Zajęcia sportowe na basenie.

Uczniowie klas trzecich w ramach zajęć wychowania fizycznego uczą się pływać na basenie. Zajęcia są prowadzone profesjonalnie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Mali pływacy mogą również wziąć udział w zawodach pływackich organizowanych w KSOS. Zajęcia dają wiele satysfakcji i cieszą się dużą popularnością.

                 

  

 

Konkurs dla uczniów klas 1-3

Szkolny konkurs językowo-plastyczny z języka angielskiego - 3 edycja

ORGANIZATORZY: nauczycielki języka angielskiego z SP nr 107

z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców

UCZESTNICY: wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 1-3

CELE:

• rozbudzanie kreatywności

• zabawa słowami w języku angielskim

• rozwijanie zdolności artystycznych

TERMINARZ:

• Informacje o konkursie 6 grudnia 2017r.

• Gotowe prace przekazujemy do 21 grudnia 2017 r. (czwartek) nauczycielce języka angielskiego pani Annie Michalik.

• Ogłoszenie wyników odbędzie się 2 stycznia 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną wyłącznie w formacie A3, dowolną techniką. Praca polega na takim przedstawieniu słowa w języku angielskim, aby każdy od razu domyślił się jego znaczenia. W każdej pracy mogą znaleźć się tylko litery, ale ich wygląd zależy od kreatywności ucznia.

• Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie 1 pracę.

• Przyjmowane będą prace opisane zgodnie ze wzorem:

imię i nazwisko, klasa. Praca niepodpisana nie będzie dopuszczona do konkursu.

• O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy.

• Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu.

• Prace złożone na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością Organizatora.

NAGRODY:

• Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe.

• O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy

   

Strona 1 z 10