Mikołajki klas 6

Mikołajkowe wyjście klas 6 rozpoczęło wspólne oglądanie filmu "Za niebieskimi drzwiami", który skłonił nas do refleksji nad tym, co przeżywają osoby znajdujące się na pograniczu jawy i snu, jaka walka się w nich toczy i czym właściwie jest śpiączka.

Kolejnym etapem była wspólna zabawa i rozgrywki w kręgle.