INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od r. szk. 2018/2019 oraz rekrutacji

We wrześniu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informator opisujący formę i zakres wiadomości i umiejętności, które będą przedmiotem egzaminu z języka angielskiego po klasie ósmej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały opublikowane na stronie www MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020-2