LISTEN UP - szkolny konkurs słuchania ze zrozumieniem w języku angielskim dla klas 4-7

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w  I edycji konkursu LISTEN UP (Słuchaj uważnie)

ORGANIZATORZY: nauczycielki języka angielskiego z SP nr 107
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców, Wydawnictwo Macmillan

UCZESTNICY: chętni uczniowie z klas 4-7

CELE:

  • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej
  • motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego

TERMINARZ:

  • Chętni uczniowie muszą zgłosić chęć uczestnictwa swojej nauczycielce języka angielskiego do 5 stycznia 2018 r.
  • Konkurs odbędzie się 10.01.18 (w środę) dla klas 4 o godz.8.00 w sali 106, dla klas 5 w sali 106 o godz.15.10, dla klas 6 we wtorek 09.01 w sali 208 o godz. 10.40 i dla klas 7 10.01 w srodę o godz. 14.20 w sali 108.
  • Ogłoszenie wyników odbędzie się 26 stycznia 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Uczestnik konkursu rozwiązuje test słuchania ze zrozumieniem na podstawie materiału słuchanego skierowanego do konkretnej grupy wiekowej. Test potrwa ok. 30 minut.

NAGRODY:

  • Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe.
  • O liczbie nagród decydują Organizatorzy.