Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych – rok szkolny 2017/2018 WYNIKI

Miło nam poinformować, ze troje uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

1. Aleksandra Gwoździkowska 

2. Krzysztof Kluzek

3. Adam Majcherczyk

 

GRATULACJE!

 

 

 

Tematyka konkursu:  

London - Past and Present   

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników:  

1.  Zakres  wiedzy  i  umiejętności  wymaganych  od  uczestników  etapu  szkolnego odpowiada  poziomowi  A2  według  klasyfikacji  Europejskiego  Systemu  Opisu Kształcenia  Językowego  (Common  European  Framework  of  Reference  for Languages).  

2.  Zakres  wiedzy  i  umiejętności  wymaganych  od  uczestników  etapu  rejonowego odpowiada  poziomowi  B1  według  klasyfikacji  Europejskiego  Systemu  Opisu Kształcenia  Językowego  (Common  European  Framework  of  Reference  for  Languages).  Ponadto  wymagana  jest  znajomość  historii  Londynu  w  zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej.  

3.  Zakres  wiedzy  i  umiejętności  wymaganych  od  uczestników  etapu  wojewódzkiego odpowiada  poziomowi  B2  według  klasyfikacji  Europejskiego  Systemu  Opisu Kształcenia  Językowego,  (Common  European  Framework  of  Reference  for  Languages).  Ponadto  wymagana  jest  znajomość  zagadnień  dotyczących współczesnego  Londynu,  jego  historii  i  roli  królowej  Elżbiety  II  w  zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej.  

III.  Wykaz  literatury  obowiązującej  uczestników  oraz  stanowiącej  pomoc  dla nauczyciela  

Etap szkolny: 

1.  Podręczniki  do  języka  angielskiego  dopuszczone  przez  MEN  do  użytku  szkolnego  w szkole podstawowej. 

2.  Vince  M.,  Elementary  Language  Practice,  New  Edition,  wydawnictwo  Macmillan, 2010 i następne wydania. 

Etap rejonowy: 

1.  Pozycje obowiązujące do etapu szkolnego. 

2.  Vince M., Intermediate Language Practice, wydawnictwo Macmillan 2010 i następne wydania. 3.  Strona internetowa: http://projectbritain.com (podstrona: London – History of London).

 

Etap wojewódzki: 1.  Pozycje obowiązujące do etapu rejonowego. 2.  Vince M., First Certificate Language Practice, Wydawnictwo Macmillan, 2014. 

3.  strona internetowa: http://projectbritain.com (podstrony: The Royal Family – The Queen, Queen’s Role). 

4.  Tomkinson A., Loving London, Wydawnictwo TeenELi Readers.

Harmonogram Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego   

 Przeprowadzenie etapu szkolnego: 27 listopada 2017 r. godz. 13.00 

2. Opublikowanie  zadań  i  schematu  oceniania  na  stronie  internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 28 listopada 2017 r.  

3.  Wgląd do prac uczestników konkursu.  29 listopada 2017 r. 

4.  Składanie zastrzeżeń.  1 grudnia 2017 r. 

5. Przekazanie  do  komisji  rejonowej  protokołów  z  eliminacji szkolnych,  prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 55% punktów oraz  złożonych zastrzeżeń i prac, których te zastrzeżenia dotyczą. 4 grudnia 2017 r. 

6.  Weryfikacja prac i rozpatrywanie zastrzeżeń.  12 grudnia 2017 r. 

7. Opublikowanie  listy  uczestników  zakwalifikowanych  do  etapu rejonowego. 15 grudnia 2017  r. 

8.  Przeprowadzenie etapu rejonowego. 25 stycznia 2018 r.  godz. 9.00 

9. Przekazanie  prac  uczniów  przez  dyrektorów  szkół  do  komisji rejonowej. 25 stycznia 2018 r.  do godz. 15.00 

10. Opublikowanie  zadań  i  schematu  oceniania  na  stronie  Kuratorium Oświaty. 29 stycznia 2018 r. 

11. Opublikowanie wstępnych wyników uczestników etapu rejonowego w Panelu dyrektora. 30 stycznia 2018 r. 

12.  Wgląd do prac uczestników konkursu.  31 stycznia 2018 r. 

13.  Składanie zastrzeżeń.  1 lutego 2018 r. 

14. Przekazanie  do  komisji  wojewódzkiej  zastrzeżeń  i  prac,  których  te zastrzeżenia dotyczą. 5 lutego 2018 r.

15.  Rozpatrywanie zastrzeżeń.  9 lutego 2018 r. 

16. Opublikowanie  ostatecznych  wyników  uczestników  w  Panelu dyrektora. 12 lutego 2018 r. 

17. Opublikowanie  listy  uczestników  zakwalifikowanych  do  etapu wojewódzkiego. 12 lutego 2018 r. 

18.  Przeprowadzenie etapu  wojewódzkiego.  21 marca 2018 r. 

19. Opublikowanie  zadań  i  schematu  oceniania  na  stronie  Kuratorium Oświaty. 22 marca 2018 r. 

20. Opublikowanie  wstępnych  wyników  uczestników  etapu wojewódzkiego w Panelu dyrektora. 22 marca 2018 r. 

21.  Wgląd do prac uczestników konkursu.  26 marca 2018 r. 

22.  Składanie zastrzeżeń.  27 marca 2018 r. 

23.  Rozpatrywanie zastrzeżeń.  9 kwietnia 2018 r. 

24. Opublikowanie  ostatecznych  wyników  uczestników  etapu wojewódzkiego w Panelu dyrektora. 10 kwietnia 2018 r. 

25. Ogłoszenie  listy  finalistów  i  laureatów  Konkursu  na  stronie internetowej Kuratorium Oświaty. 10 kwietnia 2018 r. 

26.  Uroczyste zakończenie konkursu z wręczeniem zaświadczeń. Termin zostanie podany w odrębnym komunikacie

Pozostałe informacje: strona www Kuratorium Oświaty w Krakowie.