Grono pedagogiczne

 

ROK SZKOLNY 2017/18

dyrektor       Dyrektor                                        Z-ca dyrektora

mgr Urszula Guzikowska                        mgr Irena Domagała

 

             edukacja wczesnoszkolna

naucz.zint

   mgr Anna Jaskowska-Firek mgr Elżbieta Jaglarz
   mgr Maria Bochnak- Piłat mgr Maria Ryńca
   mgr Agnieszka Kuczek
mgr Grażyna Płatek
   mgr Jadwiga Grzymała mgr Ewa Sito

 

             język polski                                                         język angielski               

polskiang

  mgr Beata Szymańska mgr Monika Światłoń
  mgr Ewelina Korkosz mgr Monika Raczek
  mgr Piotr Majcherczyk mgr Joanna Babiec-Urbanek

mgr Anna Michalik

 

           historia                                                                 przyroda/geografia

przyroda hist

mgr Magdalena Popiela mgr Mariola Stefańska

 

              matematyka                                                    zajęcia komputerowe/informatyka

matematykainformat

  mgr Irena Domagała mgr Sławomir Nicek
  mgr Milena Surowiec
mgr Urszula Guzikowska
  mgr Agnieszka Raczewska mgr Agnieszka Kuczek

          

 plastyka/muzyka                                                            technikatechnika

plastyka

  mgr Dorota Witkowska mgr Sławomir Nicek

      

wychowanie fizyczne                                                         religia

wychfizreligia

mgr Ewa Kaczmarczyk mgr Ewa Rysz - s. Agnes
mgr Małgorzata Zabawa ks. dr Artur Noworyta
mgr Roman Kozik
mgr Jakub Sieniawski

            pedagodzy specjalni                                           

wspomaganie

  mgr Aldona Rodak mgr Ewa Imosa
  mgr Katarzyna Madej-Kycia
mgr Małgorzata Placek
  mgr Urszula Rokicka
mgr Marta Jarnuszkiewicz

           pedagog szkolny                                                                   nauczyciel bibliotekarz

pedagbibliot

  mgr Dorota Kamysz-Figa mgr Jadwiga Grzymałaj
  mgr Aleksandra Kołodziej

nauczyciele świetlicy

wietl

  mgr Bożena Iwańska
  mgr Domika Dedo
  mgr Monika Żyrek
  mgr Beata Pieciun-Skalny
  mgr Żaneta Chałon
  mgr Agnieszka Skrzyńska

do góry