Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej

W środę 21 listopada 2018 r. o godzinie 9.30 odbył się w naszej świetlicy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Moja ojczyzna”. Konkurs doskonale wpisuje się do tegorocznego radosnego świętowania 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Chcemy dziś dbać o ojczyznę i darzyć ją szczególnym szacunkiem, dlatego wychowujemy uczniów, by godnie reprezentowali nasz naród, szanowali symbole i święta narodowe oraz poznawali pieśni patriotyczne, które naszym przodkom dodawały otuchy do walki o Polskę. Konkurs miał na celu nie tylko pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowań pieśnią patriotyczną, rozwijanie uzdolnień dzieci, ale także uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Wzięło w nim udział 9 szkół krakowskich i   były to:

Szkoła Podstawowa nr 40                                                                                                               Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7                                                                                                     Szkoła Podstawowa nr 36

Szkoła Podstawowa nr 113                                                                                                             Szkoła Podstawowa nr 64                                                                                                               Szkoła Podstawowa nr 123                                                                                                          

Szkoła Podstawowa nr 61                                                                                                             

 Szkoła Podstawowa nr 158 

 oraz Szkoła Podstawowa nr 107 jako gospodarz konkursu.

Uczestników konkursu, ich opiekunów artystycznych oraz wszystkich przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor naszej szkoły pani Urszula Guzikowska. Uroczystość prowadziła Agnieszka Skrzyńska – nauczyciel świetlicy.

Wszyscy uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem zaprezentowali swoje talenty i pięknie zaśpiewali pieśni patriotyczne. Wysłuchaliśmy dziewięciu utworów: „Pałacyk Michla”, „Pierwsza Kadrowa”, „Piechota”, „Pieśń o wodzu miłym, jedzie na kasztance”, „Ojczyzno ma”, „My pierwsza brygada”, „Myślimy o Polsce”, „Maszerują strzelcy”, „Niepodległość trudne                    słowo”.                                                                                                                                        

Oceny konkursu dokonywało jury w składzie: pani Dorota Kamysz-Figa – pedagog szkolny, pani Dorota Witkowska – nauczyciel muzyki i plastyki oraz pani Jadwiga Grzymała – nauczyciel biblioteki. Wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce zajęła SP nr 61 – pieśń „Myślimy o Polsce”

II miejsce zajęła SP nr 107 – pieśń „Niepodległość trudne słowo”

III miejsce zajęła SP nr 64 – pieśń „Ojczyzno ma”

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Półkole. Wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone piękne dyplomy. Dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uświetnieniem całej uroczystości był montaż słowno-muzyczny „Droga do niepodległości” w przepięknym wykonaniu uczniów z klasy 3 a oraz ucznia klasy 6a, dzięki któremu z zapartym tchem wysłuchaliśmy „Redutę Ordona”. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie konkursowe dostarczyło wielu przyjemnych wrażeń i pozostawiło same miłe wspomnienia. Organizatorami konkursu były nauczycielki świetlicy: Monika Żyrek i Agnieszka Skrzyńska.

Wszystkim z całego serca dziękujemy.

Opracowanie: A. Skrzyńska