Lekcje z klasą - "Jak ludzie przeżywają emocje?"

Dnia 14 listopada 2018r. odbyły się drugie zajęcia z cyklu „Lekcje z klasą” Fundacji Uniwersytet Dzieci w Krakowie na temat „Jak ludzie przeżywają emocje?” prowadzone przez nauczyciela świetlicy - Agnieszkę Skrzyńską. Wprowadzeniem do zajęć był film, w którym Detektyw Empatia wyjaśniła, dlaczego tak się nazywa oraz opowiedziała czym są emocje, jakie emocje najczęściej przeżywamy i czy zwierzęta również je posiadają. Istotnym doświadczeniem i pomocą w zrozumieniu tematu była zabawa ruchowa „spójrz z innej perspektywy”. Bowiem każdy człowiek patrzy na świat ze swojej perspektywy. Aby zobaczyć to, co do tej pory zostawało dla nas ukryte, musimy nauczyć się od czasu do czasu rezygnować ze swojego punktu widzenia, by przyjąć inny. Celem zabawy było umożliwienie dzieciom zaobserwowania przestrzeni oraz siebie nawzajem z innej, nieoczywistej perspektywy. Po tych i innych ćwiczeniach dzieci doskonale poradzili sobie z identyfikacją i nazwaniem emocji takich jak: strach, smutek, radość, wstyd, zdziwienie itp. na podstawie wyświetlanych zdjęć, ukazujących określone osoby oraz sytuacje. Bardzo wartościowe okazały się ćwiczenia dramowe, odegrane przez uczniów w pracy grupowej. Uzmysłowiły dzieciom jak można wyrażać swoje emocje oraz pozwoliły zrozumieć, że te same sytuacje mogą budzić u każdego człowieka inne emocje. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali zadanie wytropienia tego, co poprawia nastrój innym dzieciom w ich klasie. Ostatnią aktywnością była zabawa ruchowa – wskaźnik energii, w której jej uczestnicy wytupały emocję (energię) z taką siłą, która pokazała, jak dużo emocji maja po zajęciach. Zajęcia przebiegały w przyjemnej i serdecznej atmosferze, kolejne już za dwa tygodnie.

Opracowanie: A. Skrzyńska