Lekcje z klasą

DLACZEGO TRUDNO NAM SIĘ SKONCENTROWAĆ?

Za nami już pierwsze zajęcia z cyklu "Lekcje z klasą", które odbyły się dnia 3 października 2018r. Temat niezwykle ważny i potrzebny - Dlaczego trudno nam się skoncentrować?

Hałas, rozmowy, szumy i życie w ciągłym biegu – czy tylko one sprawiają, że trudno nam się skoncentrować? Na co dzień rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że myśli i emocje również mają duży wpływ na nasze działanie. Oddziaływują one na tempo i jakość wykonywanego zadania, a także umiejętność skupienia się na poleceniu. Warto podejść do koncentracji uwagi nie tylko od strony dobrze wykonanego zadania, ale szerzej, jako umiejętności i kompetencji poznawczo-mentalnej, aby zrozumieć, dlaczego wielu uczniom nie chce się rozwiązywać trudnych i skomplikowanych zadań.

Cennym wstępem do zajęć był emitowany film, w którym psycholog, Anna Pactwa opowiedziała o tym,  co wpływa na koncentrację uwagi. Wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się, jakie mogą być konsekwencje niewystarczającego skupienia się na zadaniu  w szkole, w pracy czy podczas jazdy samochodem. Doszliśmy do istotnych wniosków i odpowiedzi, które mam nadzieję dzieci zapamiętały.
Na zajęciach dzieci dowiedziały się, co ma wspólnego pozytywne nastawienie z koncentracją uwagi oraz jak emocje wpływają na motywację do podejmowania trudnych zadań. Wykonały trzy zadania, których celem było ćwiczenie koncentracji wzrokowej, słuchowej i dotykowej. Zastanowiły się, jaki wpływ na koncentrację mają ich myśli, uczucia i wyobrażenia oraz otrzymali narzędzie, które pomoże im zrozumieć, dlaczego niechętnie podejmują zadania związane ze skupieniem uwagi. 

Opracowanie: A. Skrzyńska