Innowacja pedagogiczna - język angielski

Innowacja pedagogiczna w ramach języka angielskiego "Czy angielski mieszka tylko w Anglii?". Dzięki uzyskaniu zgody na finansowanie innowacji przez Wydział Edukacji uczniowie klas 4 - 6, mimo, iż klasy nie liczą 25 osób mają możłiwość uczenia się z podziałem na grupy.

Cele innowacji:

 • wzbogacenie omawianego materiału o dodatkowe treści kulturoznawcze dotyczące wybranych krajów anglojęzycznych oraz krajów w których język angielski jest powszechnie znany i używany jako integralnej części procesu nauczania języka w ramach kształtowania w uczniach świadomości językowej oraz postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • zwiększenie czasu przeznaczonego na doskonalenie kompetencji językowych (w tym intensyfikację ćwiczeń komunikacyjnych i nacisk na uważne słuchanie) w, pokonywanie trudności w formułowaniu swoich wypowiedzi i zmniejszanie onieśmielenia w komunikacji w języku obcym) w celu wykształcenia lepszych umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy i kształtowania umiejętności sprawdzania poziomu komunikatywności swoich wypowiedzi,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału nauczania w oparciu o wykorzystanie tablic multimedialnych, 
 • lepsze rozpoznanie potrzeb i możliwości ucznia oraz stosowanych przez niego strategii nauczania równolegle do stosowania większego zakresu elementów treningu strategii uczenia się w ramach wspierania procesu autonomizacji uczniów . W ramach lekcji angielskiego uczniowie będą poznawali

Zakres tematyczny.

 • czynności życia codziennego
 • święta i uroczystości,
 • relacje w rodzinie i w klasie;
 • szkoła;
 • kultura, np.: film, muzyka, literatura młodzieżowa;
 • wydarzenia historyczne;
 • sławni przedstawiciele kultury i nauki;
 • sport;
 • podróże,
 • turystyka – atrakcje turystyczne.

Poznawanie tych zagadnień związane jest z odniesieniem ich do Polski, dokonywaniem porównań w celu rozwijania poczucia tożsamości narodowej i rozwojem świadomości przynależności do wspólnoty międzynarodowej.

Kraje, które poznają uczniowie:

Klasa IV - Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Północna Irlandia)

Klasa V - Kraje europejskie, w których język angielski jest drugim powszechnie używanym językiem (np. Irlandia, Holandia, kraje skandynawskie - Szwecja, Norwegia)

Klasa VI (od roku szkolnego)  - USA, Australia, Nowa Zelandia