Terminy spotkań z rodzicami

 

13 września zebrania
18 pażdziernika zebrania/środa otwarta*
15 listopada zebrania/środa otwarta*
13 grudnia zebrania/środa otwarta*
10 stycznia zebranie
14 marca zebrania/środa otwarta*
25 kwietnia zebrania/środa otwarta*
30 maja zebranie

terminarz

*wg ustaleń wychowawców.

Środy otwarte to dni w których wszyscy nauczyciele dyżurują w godz. 1700 – 1900.

Środy zebraniowe:

Wychowawcy klas I - III zebrania w godz. 1630 – 1900.

Wychowawcy klas IV-VI: zebrania w godz. 1630 – 1800,  do dyspozycji rodziców do godz. 1900.

Nauczyciele bez wychowawstw: od godz. 1700 – 1900.