Kalendarz roku szkolnego

kalendarz

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna  - 23-31 grudnia 2017

Ferie zimowe -  12 -25 lutego 2018

Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca-3 kwietnia 2018

Podsumowanie roku szkolnego - 21 czerwca 2018

Rozdanie świadectw i uroczyste zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018

 I okres  - 1.09.2017 -17.01.2018

II okres  - 18.01.2018 - 22.06.2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych*

  • 30 kwietnia 2018 (poniedziałek)
  • 2 maja 2018 (środa)
  • 4 maja 2018 (piątek)
  • 1 czerwca 2018 (piątek)

* W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-III w świetlicy w godzinach 7:00 do 15:00, a dla uczniów klas IV-VI w godzinach odpowiadających podzialowi godzin w danym dniu. Obecność dziecka w tym dniu w szkole należy wcześniej zgłosić wychowawcy klasy na piśmie.